1

(اخبار دانشکده)

جهت ثبت نام ترم جدید اینجا کلیک کنید

    1073.jpg                                             nose1.jpg

 اخبار تجمع و اعتراض دانشجویان                                    دکتر مولوی و جنگهای الکترونیک

   23179.jpg                                  Tehran_snow_new.jpg

آشوب در دانشکده پست و مخابرات                             لغو امتحانات دانشکده

   587_orig.jpg                                        iw8bhj.jpg

کارشکنی جهت انتقال دانشکده                              هک شدن سایت مجلس۸

     Saal.jpg                                          32.jpg  

 اندر حکایات غذای دانشکده                                            خودکشی یک دانشجویICT  

     1178_orig.jpg                                               05-10-28-2-46-st1.jpg

دانشکده خصوصی خواهد شد یا ...                              چشم انداز دانشگاه در سال ۸۷

  244580_orig.jpg                                          faculty.jpg

دوگانگی سخنان مسئولان محترم درمورد دانشگاه                         معرفی دانشکده

 

/ 0 نظر / 11 بازدید