دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ايران

سایت خبری تحلیلی دانشجویان دانشکده پست و مخابرات ایران

متن نامه اعتراض دانشجویان که به امضا ۹۰ نفر از دانشجویان رسید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
/ 0 نظر / 8 بازدید
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
8 پست
مهر 86
3 پست