/ 3 نظر / 6 بازدید

خبر مورد تايئد

االال

باسلام وخسته نباشيد چرامضوع اعتراض را نسبت درسی که استاد ان درس (ریاضی مهندسی )بیشترین تلاش راانجام می دهد وازدل وجان برای مادانشویان مايع می گذارد ومن از همين جا ازاو تشکرمی کنم وفقط به ايشان خسته نباشيد می گوييم

مدیر سایت

با سلام - موضوع پیرامون اعتراض به استادان ریاضی مهندسی ترم قبل نبوده و فقط زمان اعتراضات با پایان این درس همزمان شده بود - با تشکر