معرفی اساتید

 

مدیریت دانشکده

نام و نام خانوادگی: غلامعلی حسنی صدر
نام پدر: تقی
تاریخ تولد: 1335
محل تولد: ری
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری - علوم الکترونیک
سمت: سرپرست دانشکده
  نام و نام خانودگی: محمدرضا هدایتی
نام پدر:  باقر
تاریخ تولد:  1339
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مهندسی برق (کنترل کامپیوتری)
سمت: معاونت امور آموزشی , دانشجوئی و پژوهشی
  نام و نام خانودگی:  علیرضا صالح‌زاده نمین
نام پدر: یداله
تاریخ تولد:  1342
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  لیسانس حسابداری
سمت: معاونت پشتیبانی
 

اساتید و هیئت علمی دانشکده

نام و نام خانودگی: سید علی علویان
نام پدر:  سید محمد
تاریخ تولد:  1339
محل تولد:  اراک
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مهندسی برق مخابرات
سمت:
 استادیار   نام و نام خانودگی:  علی اصغر عمیدیان
نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  1338
محل تولد:  بیرجند
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مهندسی برق مخابرات
سمت:
 استادیار   نام و نام خانودگی: محسن گرامی
نام پدر:  اکبرآقا
تاریخ تولد:  1336
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
سمت: 
 استادیار   نام و نام خانودگی: عظیم فرد
نام پدر:  کریم
تاریخ تولد:  1348
محل تولد:  سراب
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مخابرات
سمت: استادیار
  نام و نام خانودگی: محمد عروتی‌نیا
نام پدر:  قدرت اله
تاریخ تولد:  1349
محل تولد:  کبودر آهنگ
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - الکترونیک
سمت: استادیار
  نام و نام خانودگی: صمد صمدیانی
نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  1356
محل تولد:  بجنورد
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی برق مخابرات
سمت: مربی
  نام و نام خانودگی: محمدرضا مولوی طالقانی
نام پدر:  محمدجواد
تاریخ تولد:  1343
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی برق
سمت: مربی
  نام و نام خانودگی: محمد محمدزاده
نام پدر:  قربان
تاریخ تولد:  1347
محل تولد:  خوی
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری - مهندسی هسته‌ای
سمت: استادیار
  نام و نام خانودگی: فرهاد پولادی
نام پدر:  فرخ
تاریخ تولد:  1351
محل تولد:  شیراز
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی برق قدرت
سمت:مربی
  نام و نام خانودگی: سید علیرضا قاسمپور شیرازی
نام پدر:  سید اکبر
تاریخ تولد:  1354
محل تولد:  شیراز
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی برق مخابرات (سیستم)
سمت:مربی
  نام و نام خانودگی: زهره مافی
نام پدر:  نعمت اله
تاریخ تولد:  1354
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی نرم‌افزار
سمت:مربی
  نام و نام خانودگی: خاطره لطفی نجف آبادی
نام پدر:  اسداله
تاریخ تولد:  1351
محل تولد:  تهران
مدرک و رشته تحصیلی:  فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر هوش ماشین و رباتیک
سمت:مربی
   

 

/ 0 نظر / 51 بازدید