رئیس گروه مخابرات دانشکده پست و مخابرات ؟

پایان شهریور ماه امسال آقای دکتر مولوی از چهرهای شاخص دانشکده پست و مخابرات ایران از بدنه دانشکده جدا میشوند و برای اقامت و تدریس در یکی از دانشگاههای اروپایی راهی انگلستان میشوند و با رفتن ایشان چند گزینه برای جانشینی ایشان در پست ریاست گروه مخابرات مطرح میشود ، هرچند هنوز به درستی مشخص نیست چه کسانی کاندیدای دریافت این پست باشند اما فکالتی نیوز از امروز به برسی پیامدها و اتفاقات پیرامون این رخداد میپردازد.

قبل از هرچیز باید توجه داشت که در زمان انتصاب آقای دکتر مولوی دانشکده به صورت فعال دانشجو نداشت و دانشجویان نیز نقطه نظری در اینباره اعمال نمیکردند(هرچند که در هر حال ایشان از چهرهای محبوب میان اکثریت دانشجویان بودند) اما از آنجا که یکی از مهمترین وظایف این پست ایجاد تعامل مناسب میان اساتید دانشکده، دانشجویان و مدیریت دانشکده بوده و اهمیت ارتباط دانشجویان با این شخصیت بسیار مهم و حیاتی میباشد اعمال نظر و در نظر داشتن عقیده عمده دانشجویان در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. آنچه مشخص است  بعد از رفتن ایشان تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشکده از نظر شاخص بودن و محبوبیت برای دریافت این پست نسبت به سایرین در اولویت بیشتری باشند اما با توجه به بالا بودن سن یا بازنشستگی چهرهایی چون مهندس مسعود موحد و سایرین و اقامت در خارج از کشور برای اساتیدی چون دکتر محمد زاده و غیره احتمال برگزیده شدن پنج  تن از اعضای هیئت علمی با توجه به مسائل یاد شده در بالا را مورد بررسی قرار میدهیم.

یکی از این گزینه ها که احتمالاً به عنوان مورد اول در دانشکده توسط مدیریت دانشکده مورد بررسی قرار خواهد گرفت آقای دکتر علویان میباشند که از نقطه نظر سیاسی احتمال در نظر گرفته شدن ایشان برای این پست بسیار زیاد بوده و از آنجا که با دانشجویان هم در طول ترمهای گذشته مشکل خاصی نداشته اند در اولویت باشند اما به نظر گروه هیئت تحریریه فکالتی نیوز عمد دانشجویان انتصاب ایشان را حرکتی سیاسی و نه آموزشی و مدیریتی تلقی خواهند کرد و از آنجا که ایشان تا کنون معمولاً برخورد رسمی با دانشجویان داشته اند از سوی بسیاری از دانشجویان مورد انتقاد خواهند بود و از آنجا که خود آقای دکتر مولوی شخصیتی بشاش و گشاده رو با دانشجویان بوده اند این مورد را نمایانتر خواهد ساخت.

 

مورد دوم آقای دکتر علمایی میباشند که در طول ترمی که ایشان در دانشکده حضور داشته اند موج جدیدی در حمایت از اساتید شبیه ایشان در دروس تخصصی مخابرات ایجاد شده تا جایی که متد ارائه شده  برای تدریس توسط ایشان مورد توجه عام دانشجویان قرار گرفته و حتی دانشجویانی که قبلا این درس را پاس کرده اند بر سر کلاسهای ایشان حاضر میشوند وتعداد بسیار زیادی هم مثل اینجانب از جزوات کلاسی ایشان برای استفاده در سایر دروس استفاده میکنم و علی رغم اینکه با ایشان واحدی نگرفته ام اما کاملاً پی به تواناییهای ایشان برده ام و با حضور در یکی از کلاسهای ایشان متوجه درستی و صحت گفته های سایر دانشجویان درباره شخصیت علمی مدیریتی و اجتماعی ایشان شده ام و با صحبتهای انجام داده با دانشجویان ایشان متوجه شده ام که ایشان شیوه تدریس و ارائه امتحان بسیار مناسب و مورد تبع دانشجویان را پیشه کرده و با ارائه درس به شیوا ترین زبان ممکن و ارائه مثال تا زمان دریافت کامل مطلب برای دانشجو و برگزای بیش از 12 کوییز در پایان هرکلاس و موکول نکردن نمره دانشجو به امتحان مشخص در یک روز به نام امتحان فاینال و دادن روحیه تحقیق به دانشجو نشان دادند که علاوه بر شخصیت علمی بسیار قدرتمند شخصیتی مدیر و مدبر نیز داشه و نیاز های روز دانشجویان این رشته را درک کرده اند و تمامی اعضای هیئت تحریریه فکالتی نیوز این موضوع را تایید میکنند همچنین استقبال قابل توجه دانشجویان نسبت به دروس ارائه شده توسط ایشان در ترمهای آتی مدیریت دانشکده را برآن خواهد داشت تا از شخصیت ایشان و اساتید مثل ایشان بیش از پیش در دانشکده و در پستهای بالاتری بهره جوید.

مورد سوم آقای دکتر گرامی هستند که با توجه به درخواستهای فوق العاده زیاد دانشجویان برای دریافت دروس خود با آقای گرامی ، ایشان را تبدیل به یک چهره کاملاً شناخته شده و مورد تایید دانشجویان تبدیل کرده و شخصاْ یکی از مهمترین ملاکهای احراز این پست و پستهای بالاتر که همان محبوبیت در میان دانشجویان میباشد را دارا میباشند و بالا بردن روحیه تحقیق میان دانشجویان و پرهیز از سختگیریهای بی مورد و آزار و اذیت دانشجویان در پایان ترم مهمترین مشحصه های ایشان میباشد که چهره ایشان را از اساتیدی چون آقای دکتر اصغری ، خانم مهندس مافی خانم مهندس لطفی آفای دکترعروتی نیا و ... که همگی ایشان به دلیل ضعف بار علمی و عدم توانایی در تفهیم مطالب وبخصوص سختگیری بیش از حد در زمان امتحان پایان ترم و داشتن آمار بالای مردودی در پایان هرترم به هیچ وجه جزو اساتید مورد علاقه دانشجویان نیستد را متمایز میکند. و دانشکده نیز همواره در سیستم نظر سنجی در پایان هرترم توسط دانشجویان و عدم علاقه خود دانشجویان نسبت به اخذ درس با این اساتید همواه مجبور خواهد بود در اقدامی منطقی ضمن بالا بردن تعداد کلاسهای واگذار شده به اساتیدی چون دکتر گرامی و دکتر علمایی از استفاده از اساتیدی چون آقای دکتر اصغری و ... اجتناب کند.

درمورد چهارم مطمئناْ میتوان از آقای مهندس صمدیانی نام برد که اگر ایشان نیز از نظر دانشکده برای احراز این پست مطرح باشند از آنجا که شخصیت علمی و اجتماعی ایشان نیز بسیار مورد توجه و علاقه دانشجویان میباشد و از جمله اساتید مستعد که موقعیت امروزی دانشجویان را درک کرده اند و توانسته اند رابطه بسیار مناسبی با دانشجویان خود ایجاد کنند و از ایجاد تنش مثل برخی از اساتید ناآگاه از وضعیت امروزی دانشجویان هواره پرهیز کرده اند مشکلات زیادی نخواهند داشت و مطمئناْ رابطه بسیار مناسبی با دانشجویان ایجاد خواهند کرد و انتقادی هم متوجه ایشان نخواهد بود . 

مورد پنجم نیز آقای دکتر عروتی نیا میباشند که با درصد پایینی بخاطر شخصیت سیاسی ایشان نیز ممکن است در این انتخاب مطرح شود و علاوه بر اینکه اینجانب اعتقاد دارم خود دانشکده نیز تمایلی برای استفاده از این شخصیت برای این پست نخواهد داشت بلکه به گفته اکثریت گروه تحریریه فکالتی نیوز در صورت انتصاب ایشان جوی کاملاً منشنج بر فضای دانشگاه حاکم خوهد شد و علاوه بر آن احتمال اعتراضات گسترده و ایجاد مشکلات و فشار های مضاعف بر دانشکده بالا خواهد رفت.

هرچند مطالب یاد شده مطابق یک نظر سنجی کوچک و برگرفته از عقاید تعداد 7 نفر از اعضای هیئت تحریریه فکالتی نیوز میباشد اما بی شک مطالب یاد شده از نگاه ریزبین مدیریت دانشکده و معاونین ایشان پنهان نخواهد بود.

/ 4 نظر / 81 بازدید

[گل]

ع...

دوتا شون عکس ندارند!

سلام

ببین حالا که دانشگاه تموم شده نمیخوای خودت رو معرفی کنی سوپر ژورنالیست ؟ [دست]

؟؟؟

؟؟؟