متن نامه اعتراض دانشجویان که به امضا ۹۰ نفر از دانشجویان رسید

2n9cpdg.jpg         

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                           

 

 

  

/ 0 نظر / 12 بازدید