دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ايران

سایت خبری تحلیلی دانشجویان دانشکده پست و مخابرات ایران

(اخبار دانشکده)

جهت ثبت نام ترم جدید اینجا کلیک کنید


                                                

 اخبار تجمع و اعتراض دانشجویان                                    دکتر مولوی و جنگهای الکترونیک

                                    

آشوب در دانشکده پست و مخابرات                             لغو امتحانات دانشکده

                                          

کارشکنی جهت انتقال دانشکده                               هک شدن سایت مجلس۸

                                                 

 اندر حکایات غذای دانشکده                                            خودکشی یک دانشجویICT  

                                                   

دانشکده خصوصی خواهد شد یا ...                              چشم انداز دانشگاه در سال ۸۷

                                           

دوگانگی سخنان مسئولان محترم درمورد دانشگاه                         معرفی دانشکده

 

نوشته شده در ساعت توسط مدیر


Design By : Pichak